Teknik Döküman

Tekstil Teknik Bilgi

Genel Dikiş Bilgileri

Dikiş Kod Numarası

İplik Adedi

İğne Adedi

Dikiş Tipi

101

1

1

Tek iğne zincir dikiş

301

2

1

Kilit dikiş

304

2

1

Kilit dikiş zig-zag

401

2

1

İki iplik zincir dikiş

404

2

1

İki iplik zincir dikiş zig-zag

504

3

1

Üç iplik overlok

512

4

2

Dört iplik emniyet dikişli overlok

514

4

2

Dört iplik overlok

515

4

2

Dört iplik zincir emniyet dikişli overlok

516

5

2

Beş iplik zincir emniyet dikişli overlok

606

9

4

Dört iğne Fletlok

 

İplik Büküm

Bir elyafı bükmek kullanacağı sürecin dayanım koşulları açısından önemlidir. Bir iplikteki büküm sayısı sağlamlık, elastiklik vb. gibi iplik özelliklerini etkiler. Bir iplik iki yönde bükülebilir. Büküm “Z” ve “S” harfleri ile belirtilir. Köchlin’e göre büküm hesabı;

T: büküm

T/m: metredeki tur sayısı

α : Büküm katsayısı

Tex için formül :  T/m = αtex/sqrt(tex)

Ne için formül : T/inch= αsqrt(Ne)

Ne için formül : T/m= αmsqrt(Nm)

Açıklamalar                                                                       Değerlerin dönüşümü

atex       : Tex sisminde büküm katsayısı                              T/inç=T/m0.0254

ae        : İngiliz sisteminde büküm katsayısı                        T/m = T/inç39.97

am        : metrik sisteminde büküm katsayısı

T/inç    :inçteki tur sayısı

T/m     : metredeki tursayısı

 

İplik Numara Dönüşüm Formülleri

 

tex

dtex

den

Nm

Nec

Tex

 

Dtex/10

den/9

1000/Nm

590.54/Nec

dtex

10 x Tex

 

den/0.9

1000/Nm

5905.4/Nec

den

9 x Tex

0.9 x dtex

 

9000/Nm

5314.9/Nec

Nm

1000/tex

10000/dtex

9000/den

 

Nec x 1.6934

Nec

590.54/tex

5905.4/dtex

5314.9/den

Nm x 0.5905

 

Arama

Tags